ระเบียบการขององค์กร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


ระเบียบการ

PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2562
PDF File
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnection offer : RIO)
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 1/2562
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 1/2562
PDF File
รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาสตามมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1/2562
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 2/2561