นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร


 


นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
PDF File
นโยบาย ทีโอที ปี 2562
PDF File
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2566
PDF File
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2562-2564