นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร


 


นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
PDF File
นโยบาย ทีโอที ปี 2561
PDF File
ยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2561 - 2565
PDF File
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2562-2564