ตารางรายการสิทธิพิเศษ กรณี BundleBundle ความเร็วสูงสุด(Download/Upload) ค่าบริการ Unbundle (บาท/รอบบิล) ค่าบริการ Bundle (บาท/รอบบิล) สิทธิพิเศษ แบบที่ 1
กรณีมี Bundle
สิทธิพิเศษ แบบที่ 2
กรณีมี Bundle
A 600 Mbps / 600 Mbps 490 บาท 590 บาท NT MOBILE (20 GB / Fup 128 Kbps) + iptv + Fixed Line หรือ IP Phone My (20 GB / Fup 128 Kbps) NT NET PLAY + c nema (BOX) NT Voice + Fixed Line หรือ IP Phone
B 1000 Mbps / 300 Mbps 590 บาท 690 บาท NT MOBILE (6 Mbps / โทรฟรี 100 นาที) + iptv + Fixed Line หรือ IP Phone My (6 Mbps / โทรฟรี 100 นาที) NT NET PLAY + c nema (BOX) NT Voice + Fixed Line หรือ IP Phone
C 1000 Mbps / 500 Mbps 700 บาท 790 บาท NT MOBILE (10 Mbps / โทรฟรี 200 นาที) + iptv + Fixed Line หรือ IP Phone My (10 Mbps / โทรฟรี 200 นาที) NT NET PLAY + c nema (BOX) NT Voice + Fixed Line หรือ IP Phone
1000 Mbps / 700 Mbps 900 บาท 1,000 บาท
1000 Mbps / 1000 Mbps 1,200 บาท 1,300 บาท
 
 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือกความเร็วที่ต้องการ
กรุณาเลือกสิทธิพิเศษ กรณีมี Bundle
สถานที่ติดตั้ง
ช่องทางที่สะดวก
ช่วงเวลาติดต่อ
กดรับรหัสใหม่