ตารางรายการสิทธิพิเศษ กรณี Bundleความเร็วสูงสุด
Download / Upload
ค่าบริการ Bundle/ค่าบริการ
สิทธิพิเศษ
กรณีมี Bundle
รายการที่ 1
เลือกได้ 1 บริการ
รายการที่ 2
เลือกได้ 1 บริการ
รายการที่ 3
เลือกได้ 1 บริการ
400 / 400
Mbps
390
บาท / รอบบิล
A
490
(บาท / รอบบิล)
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G
    Max Speed 10 GB (Fup 128 Kbps)
- NT NET PLAY
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G
    Max Speed 10 GB (Fup 128 Kbps)
 
600 / 600
Mbps
490
บาท / รอบบิล
B
590
(บาท / รอบบิล)
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G      Max Speed 20 GB (Fup 128 Kbps)
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G      Max Speed 10 GB (Fup 128 Kbps)
- NT NET PLAY
1000 / 500
Mbps
590
บาท / รอบบิล
C
690
(บาท / รอบบิล)
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 6 Mbps (Unlimited) โทรฟรี 100 นาที/เดือน
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G      Max Speed 10 GB (Fup 128 Kbps)
- NT NET PLAY
1000 / 700
Mbps
700
บาท / รอบบิล
D
790
(บาท / รอบบิล)
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 10 Mbps (Unlimited) โทรฟรี 200 นาที/เดือน
- NT Voice
- Mobile
    •เลือกซิม NT Mobile หรือ my 4G/3G      Max Speed 10 GB (Fup 128 Kbps)
- NT NET PLAY
1000 / 1000
Mbps
900
บาท / รอบบิล
E
1,000
(บาท / รอบบิล)
    **NT Voice
  • เลขหมาย IP Phone โทรฟรี 24 ชม.ภายในโครงข่าย NT
  • โทรนอกโครงข่าย และมือถือทุกโครงข่าย ฟรี 50 บาท

    **NT NET PLAY
  • เลือกกล่อง iptv หรือ กล่อง C nema
 
 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณาเลือกความเร็วที่ต้องการ

*หมายเหตุ Bundle A เลือกได้สูงสุด 2 รายการ และBundle B C D E เลือกได้สูงสุด 3 รายการ

กรุณาเลือกบริการเสริมสำหรับ Bundle A (เลือกได้สูงสุด 2 รายการ )

กรุณาเลือกบริการเสริมสำหรับ Bundle B (เลือกได้สูงสุด 3 รายการ)

กรุณาเลือกบริการเสริมสำหรับ Bundle C (เลือกได้สูงสุด 3 รายการ)

กรุณาเลือกบริการเสริมสำหรับ Bundle D (เลือกได้สูงสุด 3 รายการ)

กรุณาเลือกบริการเสริมสำหรับ Bundle E (เลือกได้สูงสุด 3 รายการ)

สถานที่ติดตั้ง
ช่องทางที่สะดวก
ช่วงเวลาติดต่อ
กดรับรหัสใหม่