อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

gps-truck-tracking-03
GPS Truck Tracking

ระบบการควบคุมกระบวนการขนส่งทางรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี Mobile 3G

GPS Truck Tracking คือ ระบบการควบคุมกระบวนการขนส่งทางรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี Mobile 3G มาช่วยในการตรวจสอบ ค้นหา และจับตำแหน่งของรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ