อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

tot mobile vpn-03
TOT Mobile-VPN

การให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT Mobile

เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT Mobile ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS  ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเช่น Electronic Machine  หรือ อุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ โดยการเชื่อมต่อผ่าน SIM โทรศัพท์เข้าสู่เครือข่าย TOT Mobile


TOT Mobile-VPN.......

รองรับการให้บริการทั้งในแบบเหมาจ่ายรายเดือน สามารถกำหนดความเร็วในการใช้งาน และกำหนดปริมาณข้อมูลที่จัดส่งในแต่ละเดีอน โดยสามารถกำหนดได้ทั้งแบบ SIM เดียว หรือ กำหนดการใช้งานของ SIM กลุ่ม

solution-03