อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

I-VPN-03
i-VPN

การให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet

เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย

โดย i-VPN Solution ของทีโอที มีความโดดเด่นดังนี้
• สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet
• รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless
• สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน
• สะดวกทุกที่ที่มี Internet

solution-06-1