Business Services

เลือกบริการที่คุณสนใจ


Communication
Service
บริการทางการสื่อสาร
Internet
Service
บริการอินเทอร์เน็ต
Computer Network
Service
บริการคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
Digital Solution
Service
บริการ Digital Solution
International
Service
บริการระหว่างประเทศ

Corporate News

ข่าวสารธุรกิจองค์กรของเรา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ที่นี่
csr

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ต.ค.64 ที่โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ร่วมต้อนรับ โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนนับเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การค้าขายสินค้าออนไลน์  เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงดิจิทัลให้กับประชาชนและชุมชน ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธโครงการเน็ตประชารัฐของ NT พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านปากใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ผ่านคอนเฟอเรนซ์เพื่อทักทายพร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้นำบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ
csr

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ต.ค.64 ที่โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ร่วมต้อนรับ โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนนับเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การค้าขายสินค้าออนไลน์  เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงดิจิทัลให้กับประชาชนและชุมชน ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธโครงการเน็ตประชารัฐของ NT พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านปากใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ผ่านคอนเฟอเรนซ์เพื่อทักทายพร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้นำบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ
csr

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ต.ค.64 ที่โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ร่วมต้อนรับ โดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนนับเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ตลอดชีวิต การค้าขายสินค้าออนไลน์  เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงดิจิทัลให้กับประชาชนและชุมชน ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธโครงการเน็ตประชารัฐของ NT พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านปากใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ผ่านคอนเฟอเรนซ์เพื่อทักทายพร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้นำบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT