Business Services

เลือกบริการที่คุณสนใจ


Communication
Service
บริการทางการสื่อสาร
Internet
Service
บริการอินเทอร์เน็ต
Computer Network
Service
บริการคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
Digital Solution
Service
บริการ Digital Solution
International
Service
บริการระหว่างประเทศ

Corporate News

ข่าวสารธุรกิจองค์กรของเรา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ที่นี่
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ต.ค.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติหรือ  NT พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดอินทาราม ต.ทางช้าง อ.บางบาล วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา และวัดบางกะจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน NT กำหนดลงพื้นที่เตรียมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่สิงห์บุรีและอ่างทองในวันที่ 3 ต.ค.64 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ต.ค.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติหรือ  NT พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดอินทาราม ต.ทางช้าง อ.บางบาล วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา และวัดบางกะจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน NT กำหนดลงพื้นที่เตรียมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่สิงห์บุรีและอ่างทองในวันที่ 3 ต.ค.64 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ต.ค.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติหรือ  NT พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดอินทาราม ต.ทางช้าง อ.บางบาล วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา และวัดบางกะจะ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน NT กำหนดลงพื้นที่เตรียมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่สิงห์บุรีและอ่างทองในวันที่ 3 ต.ค.64 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
ปตท

ปตท. ผนึก โทรคมนาคมแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่น พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัล เสริมศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT