Business Services

เลือกบริการที่คุณสนใจ


Communication
Service
บริการทางการสื่อสาร
Internet
Service
บริการอินเทอร์เน็ต
Computer Network
Service
บริการคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
Digital Solution
Service
บริการ Digital Solution
International
Service
บริการระหว่างประเทศ

Corporate News

ข่าวสารธุรกิจองค์กรของเรา

ติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ที่นี่
internet

NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม
NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม ให้กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการนครหลวง 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิมให้กับ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดนวลนรดิศและนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ซึ่งได้จัดซื้อซิมดังกล่าวแจกให้กับนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีนายสมปอง คงอยู่ ผจก.ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 พร้อมผู้บริหารเอ็นที และผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
internet

NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม
NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม ให้กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการนครหลวง 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิมให้กับ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดนวลนรดิศและนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ซึ่งได้จัดซื้อซิมดังกล่าวแจกให้กับนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีนายสมปอง คงอยู่ ผจก.ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 พร้อมผู้บริหารเอ็นที และผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ
internet

NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม
NT ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิม ให้กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการนครหลวง 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) ส่งมอบซิมอินเทอร์เน็ต SIM NT Work & Learn จำนวน 500 ซิมให้กับ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดนวลนรดิศและนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ซึ่งได้จัดซื้อซิมดังกล่าวแจกให้กับนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีนายสมปอง คงอยู่ ผจก.ฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.1 พร้อมผู้บริหารเอ็นที และผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เน็ตประชารัฐ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
NT

รมว.ดีอีเอส นำ ผู้บริหาร และพนักงาน NT ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT เปิดตัวบริการ “Health Link” ระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยสถานพยาบาลรัฐ-เอกชนกว่า 100 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน
อ่านต่อ
รางวัล

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT