TOT_school_Nov_web mobile  insidebanner
SME-tips

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต
เปิดใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ พร้อมแชร์ตัวช่วยเด็ด TOT ที่เข้าไปช่วยจัดการเรียนให้สะดวกสบาย ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและคุณครู

ในปัจจุบันแวดวงการศึกษาได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว รู้เท่าทันและพร้อมก้าวสู่ความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร สภาพแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมจบออกไปอย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดราชบพิธที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศที่เด็กหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียน

โดยวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ‘ดร. ศรายุทธ รัตนปัญญา’ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำอินเทอร์เน็ตจาก TOT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต

คิดว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการศึกษาด้านใดบ้าง ?

“ปัจจุบันเทคโนโลยีออนไลน์ถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่เป็นการเรียนการสอนในยุค Discussion ทำให้เราต้องจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและต้องมีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว โดยเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น”

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต

โรงเรียนวัดราชบพิธใช้เทคโนโลยีช่วยเรื่องอะไรบ้าง ?

“โรงเรียนวัดราชบพิธเราใช้เทคโนโลยีระบบออนไลน์ ประกอบด้วย

1. เรื่องระบบ AI สแกนใบหน้าเพื่อเช็กชื่อนักเรียน สามารถตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบ ถือเป็นการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ 2. ใช้เรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยทุกอย่างเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียนมากขึ้น 3. ใช้ในห้องสมุดเพื่อสแกนใบหน้าแทนการเซ็นชื่อแบบเดิมๆ และง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น”

ช่วงที่ปรับระบบการศึกษาเข้าสู่ออนไลน์มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เหตุใดถึงเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก TOT

“ที่ผ่านมาเราใช้อินเทอร์เน็ตระบบเก่ายังไม่เสถียรเท่าที่ควร เพราะอาคารเรียนมีทั้งหมด 4 ชั้นทำให้ไม่ครอบคลุมทุกอาคารและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ทำให้โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เองจึงเลือกใช้ระบบของ TOT เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า TOT มีความเสถียร รวดเร็ว และเวลามีปัญหาจะสามารถแก้ไขได้เร็ว”

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต

TOT เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ?

“ช่วยเรื่องระบบในช่วงที่เรามีปัญหา ซึ่งเราได้นำระบบของ TOT ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการเรียนในระบบออนไลน์ การใช้สื่อในโปรแกรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การใช้แพล็ตฟอร์มต่างๆ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ระบบไวไฟที่มีความเสถียรสูง ซึ่ง TOT ตอบโจทย์ความต้องการของโรงเรียน”

TOT เสริมประสิทธิภาพให้โรงเรียนยุคดิจิทัล ยกระดับการจัดการให้ก้าวทันโลกอนาคต


ความประทับใจในการบริการของ TOT ?

“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางบริษัท TOT ที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ต Wifi ความเร็วสูงสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร คุณครูและนักเรียนได้ นอกจากนี้ TOT มีพนักงานคอยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา การดูแลเรื่องของความปลอดภัย ดูแลเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ระบบ Wifi ซึ่งทำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย”

จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนวัดราชบพิธให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการปรับเข้าสู่ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ทุกฝ่ายและมีตัวช่วยสำคัญคือ อินเทอร์เน็ต TOT Business Solution Expert ที่เสถียร มีความปลอดภัยสูงเหมาะกับความต้องการของทุกคน สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/350l3Kx