TOT_CCTV_Nov_web mobile  insidebanner
SME-tips

กล้องวงจรปิดออนไลน์ ตัวช่วยโรงเรียนยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัยทันโลกดิจิทัล
กล้องวงจรปิดออนไลน์ได้กลายมาเป็นตัวช่วยสำหรับโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อยกระดับโรงเรียนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสะดวกสบายแก่บุคลากรทุกคน

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆ เราจะเห็นกล้องวงจรปิดออนไลน์ถูกติดตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึงโรงเรียนที่เริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้น เพราะไม่เพียงคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ แบบเรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งสามารถย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้เท่านั้น แต่ยังถือเป็นตัวช่วยของโรงเรียนยุคใหม่และตอบโจทย์ได้อีกหลากหลายแง่มุม

ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันในโรงเรียนขึ้น ผู้เสียหายก็ขาดพยานหรือไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ก่อเหตุ ตรงนี้จึงเป็นช่องว่างเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน ดังนั้นกล้องวงจรปิดออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเป็นหนึ่งในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน ที่ช่วยแก้ปัญหาและทำให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนได้รับประโยชน์ไปด้วย เช่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน ซึ่งมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

กล้องวงจรปิดออนไลน์ ตัวช่วยโรงเรียนยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัยทันโลกดิจิทัล

ด้านความปลอดภัย

โรงเรียนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก นอกจากบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองก็ยังมีคนนอกเข้ามาในโรงเรียนด้วย จนบางครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ทั่วถึง ซึ่งหากติดกล้องวงจรปิดออนไลน์จะสามารถช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนได้มากขึ้น ได้แก่

ความปลอดภัยของนักเรียน บางโรงเรียนนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาช่วยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ ด้วยการสแกนใบหน้านักเรียนขณะเดินเข้าโรงเรียน เพื่อเช็กเวลาเข้าเรียน แล้วส่งไปแจ้งเตือนผู้ปกครอง และใช้สแกนหน้านักเรียนก่อนเข้าห้องสมุดเพื่อคัดกรอง ป้องกันไม่ให้คนนอกเข้า แถมช่วยลดขั้นตอนการเซ็นชื่อเข้าห้องสมุดแบบเดิม และทำให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร นักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ตรวจอุณหภูมิร่างกายของเด็กแต่ละคนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ

ความปลอดภัยภายในโรงเรียน กล้องวงจรปิดออนไลน์จะช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของคนแปลกหน้าที่เข้ามาเพื่อป้องกันการขโมยของ การก่ออาชญากรรม และสามารถดูแลพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น บริเวณสนามเด็กเล่น จุดรับ-ส่งเด็กๆ ห้องน้ำ โรงอาหาร เพื่อให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงพื้นที่หรือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้ทันท่วงที นอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงก็สามารถใช้คลิปจากกล้องเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนมากขึ้น

กล้องวงจรปิดออนไลน์ ตัวช่วยโรงเรียนยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัยทันโลกดิจิทัล

ด้านการเรียนรู้

ปกติโรงเรียนต่างๆ ได้มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้เท่าทันสังคม ดังนั้นหากติดตั้งกล้องวงจรปิดออนไลน์จะช่วยให้ทางโรงเรียนและผู้ปกครอง สามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ขณะเล่นของเล่น หรือขณะทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งอาจเห็นความสามารถและความถนัดที่ต่างกันของเด็กแต่ละคนแล้วนำไปพัฒนา เพื่อส่งเสริมทักษะหรือปรับการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ได้ถูกทาง

กล้องวงจรปิดออนไลน์ ตัวช่วยโรงเรียนยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัยทันโลกดิจิทัล

ด้านชื่อเสียง

ปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งต่างค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับชำนาญการที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาหลักสูตรการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีส่วนร่วม ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนแตกต่างจากที่อื่น คือ การชูจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดออนไลน์ในโรงเรียน นอกจากเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองแล้ว ยังสามารถยกระดับภาพลักษณ์โรงเรียนให้ทันสมัย เพิ่มโอกาสการผ่านการประเมินจากกระทรวงฯ ทั้งยังช่วยให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ด้านการเงิน

ถึงแม้ว่าการติดกล้องวงจรปิดออนไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จนอาจทำให้ผู้บริหารเกิดความกังวลว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ แต่เมื่อมองในระยะยาวแล้ว กลับช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ช่วยลดค่าประกันภัยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีถึง 5-20% ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูงและยังช่วยประหยัดค่าน้ำค่าไฟได้ เพราะสามารถเช็กได้ว่ามีบริเวณใดที่เจ้าหน้าที่หลงลืมหรือตรวจสอบไม่ทั่วถึงบ้าง พร้อมกับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างบุคลากรรักษาความปลอดภัย

นอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องกล้องวงจรปิดออนไลน์แล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ควรใส่ใจไม่แพ้กัน คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง เพราะกล้องจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ หากถูกแฮ็กอาจสร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนได้ ซึ่ง TOT มีบริการที่ช่วยให้การติดตั้งและใช้งานกล้องวงจรปิดตอบโจทย์โรงเรียนมากที่สุด ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง การออกแบบระบบเชื่อมต่อระหว่างอาคาร การใช้งานระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ ด้วยบริการ TOT Business Solution Expert ที่ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยออกแบบบริการเหมาะกับการใช้งานในโรงเรียน สนใจสามารถสอบถามบริการเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาฟรีได้ที่ https://bit.ly/3kOTA4q

กล้องวงจรปิดออนไลน์ ตัวช่วยโรงเรียนยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัยทันโลกดิจิทัล

แม้ว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดออนไลน์จะมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องความปลอดภัย การเรียนการสอน แต่อีกมุมหนึ่งอ้างอิงจาก VOA ได้มีผลสำรวจจากโรงเรียนมัธยมในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดออนไลน์ในโรงเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร เหมือนโดนจับผิดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจควรหาจุดกึ่งกลาง ติดกล้องวงจรปิดแต่พอดี เว้นระยะห่าง พร้อมสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า และมีคนพร้อมเข้าใจพวกเขาอยู่เสมอก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้