TOT_official_Oct_web mobile  insidebanner
SME-tips

TOT ตัวช่วยที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล คุณรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งภูมิสยามฯ
TOT ตัวช่วยบริษัทภูมิสยามฯ ให้พร้อมก้าวไปสู่โลกยุคดิจิทัล ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และมีบริการหลังการขายสุดประทับใจ
TOT ตัวช่วยที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล คุณรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งภูมิสยามฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันยุคดิจิทัล เพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่เหนือชั้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าถึงใจผู้บริโภคได้มากขึ้น แม้แต่ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างฐานรากที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารงานที่มั่นคงก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน

เรามีโอกาสสัมภาษณ์ คุณรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไฟล์ เสาเข็มไมโครไพล์ รายแรกๆ ของเมืองไทย ที่นำเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมันเข้ามาใช้พัฒนาคุณภาพสินค้า อีกทั้งได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 และ ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองจาก SCG มาร่วมส่งต่อแนวคิดที่น่าสนใจในการบริหารธุรกิจ และบอกเล่าความประทับใจ ความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการของ TOT มาตลอด 

TOT_official_Oct_web 1

มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างไรในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ?

 

“เราต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและคิดค้นเสาเข็มสปันไมโครไพล์รุ่นใหม่ๆ ออกมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และมีราคาที่ถูกลง โดยเรายังเน้นระบบการบริหาร การผลิต กระบวนการต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน”

  

คิดว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการทำธุรกิจด้านใดบ้าง ?

 

“เทคโนโลยีมีความจำเป็นมาก เนื่องจากทุกวันนี้การผลิตของเราใช้ระบบสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่ที่อินเทอร์เน็ต ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีจะทำให้ระบบการผลิตเกิดปัญหา เราจึงต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถสูง นอกจากช่วยเรื่องการทำธุรกิจแล้ว ยังช่วยให้เราแชร์ความรู้สู่ภายนอกได้เพื่อให้คนทั่วไปที่สนใจสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในด้านต่างๆ ได้ด้วย”

TOT_official_Oct_web-3 

ทราบว่าบริษัทฯ มีเพจให้ความรู้ใน Facebook ช่วยเล่าแนวคิดในการสร้างเพจนี้เล็กน้อย ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ?

 

“ใช่ครับ ด้วยความที่บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานแล้ว เราจึงอยากต่อยอดด้านความรู้ด้วย ซึ่งเราได้ตั้งเพจมาระยะหนึ่งแล้ว เพจชื่อว่าภูมิสยามไมโครไพล์ เจตนาของการทำเพจขึ้นมาเพื่อมอบความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้แก่ 1. กลุ่มนิสิตและนักศึกษา 2. กลุ่มเจ้าของบ้าน 3. กลุ่มผู้รับเหมา 4. กลุ่มวิศวกร ส่วนเนื้อหาในเพจมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันด้านวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมฐานรากให้แก่บุคคลทั่วไป”

TOT_official_Oct_web 2

เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการกับ TOT และหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านใดบ้าง

 

“ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ TOT ปัญหาที่เราพบคือความล่าช้าในการทำงาน เพราะสมัยก่อนต้องใช้ตัว Flash Drive ที่สั่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วไปประมวลผลอีกเครื่องหนึ่ง จึงเสียเวลาค่อนข้างมาก

และหลังจากที่ตัดสินใจใช้ TOT ระบบอินเทอร์เน็ต Fiber Optic ก็ได้เข้ามาช่วยเรื่องการผลิตมากขึ้น เพราะการสั่งงานในสมัยก่อนเราสั่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง แต่ตอนนี้เราสามารถสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้ กดรีโมทสั่งภายในครั้งเดียวทำให้การผลิตง่ายขึ้น มีคุณภาพ และความแม่นยำสูงขึ้น ”

 

ที่บริษัทฯ มีระบบการทำงานจากทางออนไลน์ เช่น สั่งงานจากนอกโรงงานบ้างหรือไม่ ?

 

“บริษัทฯ มีระบบบริหารงานฝ่ายบุคคล ซึ่งสามารถสแกนนิ้วมือเข้างานได้ทุกที่ การสั่งงานในการผลิต การใช้ซอฟต์แวร์ ERP* เรื่องของการบริหารจัดการภายในโรงงานทั้งหมด เลยจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว”

 

*หมายเหตุ ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบวางแผนและจัดการข้อมูล ขององค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความสะดวกและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOT_official_Oct_web-4

ระบบ Cloud ของ TOT เข้ามาช่วย Support หรือพัฒนาระบบการทำงานของบริษัทอย่างไร ?

 

“สมัยก่อนเรามีปัญหาและความกังวลใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลบางอย่างของ

บริษัทฯ จะจัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ ทำให้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงได้ง่าย รองลงมาคือ ปัญหาฮาร์ดดิสก์เสียหายหรือสูญหายส่งผลให้ค้นหาข้อมูลยาก แต่พอมีระบบ Cloud ของ TOT เข้ามา เราก็สบายใจขึ้นเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงกรณีที่เครื่องมีปัญหา เมื่อเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มาก็สามารถดึงข้อมูลเก่าจากระบบ Cloud เข้ามาได้ง่ายขึ้น”

 

ความประทับใจในบริการของ TOT ?

 

“หลังจากที่เราติดตั้งอินเทอร์เน็ต TOT เราประทับใจเรื่องบริการหลังการขายและเรื่องความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต Fiber Optic เพราะทำให้การทำงานของเราง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยสูงขึ้น นอกจากนี้ TOT มีทีมงานประจำพื้นที่ภูมิสยาม เวลาเกิดปัญหาเรื่องสัญญาณก็ทำให้เราอุ่นใจขึ้น”

 

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าทุกคนจะเห็นแง่มุมใหม่ๆ ในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เสาเข็มมงคลอุดมทรัพย์ เป็นเสาเข็มที่เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย เสริมบารมีให้แก่เจ้าของบ้านตามวันเดือนปีเกิด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เรียกว่าได้ใจผู้บริโภคไปเต็มๆ

 

นอกจากนี้ยังเห็นว่า TOT Business Solution Expertได้เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยดำเนินธุรกิจ เพราะมีความเสถียร เร็วแรง ปลอดภัย และในกรณีที่เกิดปัญหา TOT มีทีมที่อยู่ในพื้นที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา เรียกได้ว่าตอบโจทย์ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและมอบความอุ่นใจให้ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://bit.ly/350l3Kx