teaser-m-01
Digital Updates

REAL or FAKE? ข่าวปลอมออนไลน์ สังเกตอย่างไร
เพราะความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งข่าวสารต่อ ๆ กัน วันนี้​ ทีโอที​ ได้มีข้อสังเกต และโทษของการผลิตหรือแชร์ Fake News มาให้ทุกคนกันครับ

fake news-02

ปัจจุบันเราสามารถรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ต เพราะความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งข่าวสารต่อ ๆ กัน ทำให้เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ประสงค์ร้ายในการโน้มน้าวชักจูง หรือโฆษณาชวนเชื่อ โดยการสร้างเนื้อหาโจมตีฝ่ายตรงข้าม สร้างความแตกแยกชิงชัง จนเกิดความเข้าใจผิด หรือให้ความรู้ที่บิดเบือน วันนี้ ทีโอที ได้มีข้อสังเกต และโทษของการผลิตหรือแชร์ Fake News มาให้ทุกคนกันครับ

fake news-01

1. ตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์ หรือ แหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีเพียงแหล่งข่าวเดียว ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ
2. ดูความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าว ถ้าเป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีไม่กี่หน้า ไม่ระบุที่อยู่สำหรับติดต่อก็อาจเป็นไปได้ว่า เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างเพื่อเผยแพร่ข่าวปลอม
3. สอบถามบนเว็บบอร์ด หรือ ติดต่อสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ ให้ช่วยตรวจสอบ

fake news-03

4. บ่อยครั้งที่ข่าวปลอมมักจะใส่ภาพจากข่าวเก่า เพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือ ผู้ใช้อาจพิจารณาใช้งานบริการของ TinEye หรือ Google Reverse Image Search (คลิปสาธิตการใช้งาน thcert.co/2NwdBa เพื่อค้นหาว่ารูปดังกล่าวปรากฎอยู่ในข่าวเก่าหรือไม่
5.ตรวจสอบโดย การนำชื่อข่าว หรือ เนื้อความในข่าวมาค้นหาใน Google อาจพบเว็บไซต์แจ้งเตือนว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม หรือดูวันที่เผยแพร่ข่าว อาจพบว่าเป็นข่าวจริงแต่เผยแพร่แล้วเมื่ออดีต

fake news-04

โพสต์-แชร์ FAKE NEWS อาจได้รับโทษทางกฎหมายผู้ที่ผลิตข่าวเท็จ
บิดเบือน และนำเผยแพร่บนโซเชียล
ผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จ นั้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ ก็ถือว่ามีความผิดเท่ากับผู้กระทำผิด

มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

fake news-05

หากข้อมูลนั้นทำให้บุคคล องค์กร หน่วยงาน เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือ ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก็ยังอาจจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาท

มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณข้อมูลจาก :: 
- Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต้านข่าวปลอมประเทศไทย
- กระทรวงยุติธรรม