Mobile-top-banner-New Gen Farmers
Now Trending

เกษตรกรยุคใหม่ ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่ไหนกันบ้าง
เกษตรยุคใหม่ สามารถนำเสนอสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยช่องทางออนไลน์
เกษตรกรยุคใหม่ นอกจากจะต้องเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกและการค้าขายแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อ ๆ กันมา ยังต้องเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจเกษตรแบบสมัยใหม่ด้วย โดยเฉพาะวิธีการค้าขายสินค้าเกษตรที่เราสามารถจัดการการตลาดได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้า การมาของเทคโนโลยีได้ทำให้ทัศนคติของเกษตรกรเปลี่ยนไป จากเดิมที่ในอดีตหลายคนมองว่าเกษตรกรเป็นเพียงคนเพาะปลูกในลำดับขั้นต้นของห่วงโซ่อุปทานให้กลายเป็นนักธุรกิจที่สามารถจัดการการดำเนินงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ที่สามารถกำหนดราคาเองได้และไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งการทำธุรกิจของเกษตรกรยุคใหม่นั้น สามารถนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคด้วยตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ วันนี้จะมาแนะนำช่องทางขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งมี 4 ช่องทางมาแนะนำ ดังนี้

 

DGTFarm

เป็นตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกษตรชุมชนเติบโต และยังเป็นช่องทางขายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาวางขายบน DGTFarm ได้ 9 ประเภทด้วยกันดังนี้

 • ข้าวและธัญพืช

 • ผัก

 • ผลไม้

 • สินค้าแปรรูป

 • ไข่

 • ประมง

 • ปศุสัตว์

 • เครื่องสำอาง

 • พืชสมุนไพร

1

โดย DGTFarm  มีหมวดหมู่สินค้าเกษตรให้เกษตรกรได้เลือกวางจำหน่าย 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้

ตลาดเกษตรอินทรีย์

เป็นตลาดที่มีวิธีการเพาะปลูกและเลี้ยงดูแบบธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีหรือสารพิษใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่เพาะปลูกต้องไม่มีสารพิษและสารเคมี รวมถึงกรรมวิธีการทำเกษตรต้องใช้วิธีแบบธรรมชาติ

ตลาดเกษตรปลอดภัย GAP

คือสินค้าเกษตรที่ผลิตจากแหล่งหรือพื้นที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ซึ่งเป็นการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารพิษใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

ตลาดสินค้า QR Trace

คือสินค้าเกษตรที่มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อรับรองว่าสินค้าเกษตรของเกษตรกรเจ้านั้นมีคุณภาพ โดยสินค้าเกษตรแบบ QR Trace มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อก่อนตัดสินใจซื้ออยู่ 4 อย่าง ดังนี้

1. รู้แหล่งที่มา เช่น ผู้ประกอบการ, พื้นที่ทำเกษตร และข้อมูลแปลงปลูก

2. รู้กระบวนการผลิต เช่น ใช้วัตถุดิบอะไร, ผ่านกระบวนการผลิตอะไร และใช้บรรจุภัณฑ์อะไร

3. สินค้าสามารถสอบถามได้ เช่น ทำ QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคสแกนเข้ามาสอบถามได้

4. ผู้ที่ได้ประโยชน์ เช่น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าจากการตรวจสอบข้อมูล และระบบ QR Trace ยังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกด้วย

ตลาดเกษตรชุมชน

คือสินค้าเกษตรที่กำลังอยู่ในกระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้าคุณภาพสมัครเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรกับ DGTFarm ได้ที่ https://www.dgtfarm.com

 FarmTo

FarmTo เป็นชุมชนสินค้าเกษตรออนไลน์ที่ส่งเสริมเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรกับผู้บริโภคได้มาเจอกัน การช่วยให้เกษตรกรตามชุมชนต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ขายสินค้าเกษตรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงนั้น คือจุดมุ่งหวังที่ FarmTo อยากมีส่วนช่วยให้ธุรกิจการเกษตรเติบโตขึ้น FarmTo เป็นตลาดสินค้าการเกษตรออนไลน์ ที่มีข้อดีอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

 • วิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้งนั้นยอดเยี่ยมมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่จะทำให้เกษตรกรเจอช่องทางในการค้าขายสินค้าเกษตรของตนที่ไม่มีใครรู้จักให้กลายเป็นสินค้าที่สร้าง 

รายได้ให้กับตนเอง

 • ให้ผู้บริโภคลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรอรับสินค้าเกษตรตามฤดูกาล

 • โฆษณาหรือแนะนำพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกด้วยตนเอง

 • อัปเดตผลผลิตใหม่ ๆ ทุกเดือน

 • เกษตรกรสามารถตั้งราคาสินด้วยตนเอง

 • ฝึกให้เกษตรกรรู้จักการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยตนเองFarmTo

ขายผัก.com

เป็นแหล่งขายผัก Hydroponics ออนไลน์แหล่งแรกของไทย ที่มีมาตรฐานการเพาะปลูก GAP ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรมาอย่างดี เช่น ผ่านกระบวนการปลูกที่ไม่มีสารพิษ และลูกฟาร์มของ ขายผัก.com ทั้งหมดถูกคัดเลือกเข้ามาด้วยมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย และความสดใหม่ต้องยกให้เลยจริง ๆ เพราะมาตรฐานของ ขายผัก.com นั้น จะส่งผักถึงมือผู้บริโภคภายใน 2 วัน หลังการเก็บเกี่ยว ที่สำคัญยังมีบริการ Ready-to-eat ที่ส่งผักที่หั่นเตรียมไว้แล้วใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมรับประทานได้เลยทันทีที่ถึงมือผู้ซื้อ

 

เกษตรกรคนไหนที่สนใจสมัครเป็นลูกฟาร์มของ ขายผัก.com สามารถเข้าไปสมัครได้ที่  ขายผัก.com

salecom


Seedforest

เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ยืนต้น เมล็ดพันธ์ุ ผลไม้ ผักสวนครัว สมุนไพร พืชหายาก พืชกินแมลง เป็นต้น นอกจากเกษตรกรแล้ว Seedforest ยังเป็นเว็บไซต์ที่เปิดกว้างให้คนทั่วไปทุกคนสามารถนำสินค้าเกษตรอะไรก็ได้มาวางขายบนเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมกับกลุ่มคนทั่วไปที่ชอบปลูกพืชผลทางเกษตรไว้ที่บ้านอีกด้วย

 

สมัครเปิดร้านค้าออนไลน์กับ Seedforest ได้ง่าย ๆ ด้วยการลงทะเบียนผ่านบัญชี Facebook คลิก   https://seedforest.co.th

Seedforest

สิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตรให้ก้าวหน้ามากขึ้น ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้กับอินเทอร์เน็ตที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้การทำเกษตรกลายเป็นธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล และเปลี่ยนจากห่วงโซ่อุปทานเดิม ๆ ที่ต้องส่งผ่านพ่อค้าหลายเจ้าให้เป็นวิธีการส่งต่อสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้หมดทุกขั้นตอน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิวัติวิธีการขายสินค้าเกษตรแบบเดิมที่ไม่สามารถกำหนดราคาขายด้วยตนเองให้ลืมตาอ้าปากด้วยตนเองกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์และเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น ถ้าวันนี้เราอยากพาธุรกิจของคุณเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว เราต้อง เลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และต้อง เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตกับงานเกษตร เพื่อสร้างธุรกิจเกษตรให้เติบโตทันยุคดิจิทัล
ขยายสัญญาณ Wifi
Lina Connect
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Now Trending

เปลี่ยนการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ด้วย เกษตร 5G
อ่านต่อ
Digital Updates

เปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเดิม ๆ ให้กลายเป็น เกษตรกรยุคใหม่ เพิ่มรายได้ ทำการเกษตร บริหารต้นทุนอย่างฉาดฉลาดด้วยอินเทอร์เน็ต
อ่านต่อ
Blog

ทำอย่างไรเมื่อต้องก้าวเข้าสู่ยุค เกษตรกรออนไลน์ ที่สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
อ่านต่อ