TOT wireless net_Promotion_Teaser_Mobile_01
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

TOT wireless net บริการเน็ตบ้านไร้สาย เชื่อมต่อโลกกว้างได้ทุกที่ ที่คุณต้องการ
ให้คุณเล่นเน็ตไร้สายนอกบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา คุ้มค่าและปลอดภัย ด้วยกล่องกระจายสัญญาณที่มีให้เลือกถึง 2 รูปแบบ
TOT wireless net บริการเน็ตบ้านไร้สาย เชื่อมต่อโลกกว้างได้ทุกที่ ที่คุณต้องการ
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

• อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

• รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นระบบเติมเงิน (Prepaid)

• ลูกค้าสามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ

• เลขหมายที่ปรากฏบน SIM Card เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บนคลื่นความถี่ 2100 และ 2300 MHz

  (สำหรับการใช้งานเน็ตบ้าน เน็ตคอนโด) ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถนำ SIM Card ไปลงทะเบียนเป็นเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

• รายการส่งเสริมการขายบริการ TOT wireless net 159 บนคลื่นความถี่ 2100 และ 2300 MHz จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 10 GB

  หากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามกำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps มีอายุการใช้งานนาน 30 วัน

• ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตจนครบตามปริมาณข้อมูล และ/หรือ อายุการใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนดแล้ว

  หากลูกค้าประสงค์จะใช้งานต่อ สามารถซื้อแพ็กเกจจากช่องทางต่างๆ  โดยดูรายละเอียดข้อมูลที่ www.totwirelessnet.com

• รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเฉพาะพื้นที่ที่ ทีโอที มีโครงข่ายและพร้อมให้บริการเท่านั้น

• รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถนำ SIM CARD ไปใช้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi อาทิ Router, Pocket Wifi

• ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็ว

  ในการใช้งาน จริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของลูกค้า ปริมาณการรับ-ส่ง ข้อมูล

  และคุณภาพในการรับ-ส่ง สัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของลูกค้า

• ระดับความเร็วที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ เป็นระดับความเร็วสูงสุดในการ Download/Upload ที่จะได้รับ

  ระดับความเร็วที่จะ สามารถใช้งานได้ในแต่ละช่วงเวลานั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

  คุณภาพของสัญญาณ การรับ-ส่ง ข้อมูลของอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการและความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ

  ในแต่ละสถานีฐานขณะนั้นด้วย

• ทีโอทีขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการ

  มีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือไม่มี

  การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน

• ทีโอทีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิ่ม/ยกเลิก รายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องได้รับ

  ความเห็นชอบจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

• ลูกค้าสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และชั่วโมงใช้งาน

  ผ่าน www.totwirelessnet.com ทั้งนี้สามารถศึกษา

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT contact center 1100

ดูโปรโมชั่นอื่น

05-u-save-thumbnail-400x500px
U-SAVE

โปรโมชั่นรายเดือน U-SAVE คุ้มทั้งเน็ต ทั้งโทร เริ่มต้น 199 บาท
Gigabolt_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า
008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "SMS Topping" เหมาจ่าย 90 บาท ส่งข้อความได้ 200 ครั้ง
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือน "Special for TOT Customer" จ่ายเพียง 50% เท่านั้น