promotion 008 news-01-03
โทรศัพท์บ้าน

โทรทางไกลระหว่างประเทศ กด 008 คมชัดประหยัดจริง
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 008 ให้คุณติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้ 228 ปลายทางทั่วโลก
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
วันนี้ลูกค้าสามารถโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ประหยัดได้มากกว่า เมื่อกด 008 (คมชัดประหยัดจริง) พิเศษ เริ่มต้นที่ 2 บาท/นาที ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ทีโอที ได้ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564

008 table

ดูรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายจำแนกประเทศ/ปลายทาง จำนวน 228 ปลายทาง


 

tot-contact-center-detail_teaser_m
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 008 จาก เลขหมายโทรศัพท์ของ ทีโอที ตามระยะเวลําทกี่ กำหนดไว้เท่านั้น
  • เลขหมายโทรศัพท์ของทีโอทีให้หมายรวมถึงการโทรจากโทรศัพท์ประจําที่ของทีโอที (TOT Fixed Line), TOT Mobile เฉพาะส่วนที่ ทีโอที ให้บริการเอง, TOT 470 MHz, TOT WLL, TOT Family Card, IPStar (Voice), โทรศัพท์สาธารณะของ ทีโอที, TOT Card, TOT Postpaid, TOT Prepaid (ผ่านบริการ Pin Phone 108)

  • อัตราส่งเสริมการขายนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ทีโอทีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าโทรศัพท์อันเนื่องมาจากคําสั่ง และ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก ทีโอที ให้เป็นอย่างอื่น

  • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563

  • สอบถามข้อมูลสินค้า/บริการ ของ ทีโอที ได้ที่ 1100 TOT contact center (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ดูโปรโมชั่นอื่น

05-u-save-thumbnail-400x500px
U-SAVE

โปรโมชั่นรายเดือน U-SAVE คุ้มทั้งเน็ต ทั้งโทร เริ่มต้น 199 บาท
Gigabolt_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า
008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "SMS Topping" เหมาจ่าย 90 บาท ส่งข้อความได้ 200 ครั้ง
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือน "Special for TOT Customer" จ่ายเพียง 50% เท่านั้น