mobile (2)
มือถือ

Maxi Roll อินเตอร์เน็ตเหลือทบไปใช้เดือนหน้าได้
TOT Mobile แบบรายเดือน "Maxi Roll" อินเตอร์เน็ตเหลือทบไปใช้เดือนหน้าได้ สะสมสูงสุดได้ถึง 3 เท่า
TOT Mobile แบบรายเดือน "Maxi Roll"

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม TOT Mobile ระบบรายเดือน “Maxi Roll”

 • *อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Internet EDGE/GPRS (AIS) 0.85 บาท/MB
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรจากโครงข่าย TOT Mobile และ AIS 0.99 บาท/นาที
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Unlimited) เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้วระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps.
 • อัตราค่าบริการ SMS 1 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ MMS 4บาท/ข้อความ/เลขหมาย faceTALK 2 บาท/นาที
 • ** สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Lucky Roll จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตที่เหลือของเดือนปัจจุบัน ไปใช้ในเดือนถัดไป สะสมสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่า เมื่อนับรวมกับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับในเดือนนั้น กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณอินเทอร์เน็ตที่เหลือไปเดือนถัดไป 
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม TOT Mobile ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 • กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล  จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 • อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต  TOT Mobile  ตามตารางข้างต้น  สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 • อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOT Mobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล  และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • TOT Mobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และชั่วโมงใช้งาน โดยกด *1993#โทรออก หรือผ่านทาง www.tot3g.net และ TOT Mobile eService ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOT Mobile Contact Center 1777
 • สิทธิการใช้บริการต่าง ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้า/บริการอื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  บมจ.ทีโอที มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 • บมจ. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่ ทีโอที ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจาก กสทช. หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับดังกล่าว
ดูโปรโมชั่นอื่น

008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
50-1000mbs-04
TOT fiber 2U

TOT fiber 2U เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติกแท้
infinity
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือนชุด Infinite
TOT fiber 2u_New_Thumbnail
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Net Revo สมัครออนไลน์ รับส่วนลด 50% ถึง 3 รอบบิล
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "Voice Topping" พูดไม่มียั้ง