TOT fiber 2u_New_Teaser for Mobile_2
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้ โปรโมชั่น Net Revo ลด 50% 3 รอบบิล
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น Net Revo
(ทุกระดับความเร็ว 50,100,150 และ 200 Mbps) ลด 50% นาน 3 รอบบิล พร้อมฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ และค่าบำรุงรักษารายเดือน ทั้งยังได้รับสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
Logo Net Revo
   Net Revo_50% _3month_HeadPromotion_1AW_Net Revo_Website_Button_New_2AW_Net Revo_Website_Table_New_3AW_Net Revo_Website_Table_New_4AW_Net Revo_Website_Detail_New_5
 1. อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่ข่ายสายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 3. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการหลักและบริการเสริมเสริมในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate) สำหรับส่วนเกินของการใช้งานแต่ละบริการที่เกี่ยวข้องคิดค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขาย
 4. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น
 5. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหลัก (Hi-speed internet) หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 6. กรณีใช้ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 7. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ ทีโอที หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ ทีโอที และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจครั้งละ 1,000 บาท
 8. กรณีแถมมูลค่าการใช้โทรศัพท์ประจำที่
  • โทรไปโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไทยฟรี 06.00 – 18.00 น. (นอกเวลาโทรท้องถิ่น 1 บาท/ครั้ง โทรทางไกลในประเทศ 1 บาท/นาที)
  • โทรมือถือคิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือน 1 บาท/นาที
  • โทรไปโครงข่ายบริษัท 3BB, AWN และ TUC คิดเพิ่ม 1.25 บาท/นาที ยกเว้นโทรภายในท้องถิ่น 2.00 บาท/ครั้ง
  • ใช้ได้เฉพาะกับเลขหมายที่ใช้บริการ Hi-speed internet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  • มูลค่าการโทรฟรีตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotext และโทรไปยังเลขหมายพิเศษอื่น ๆ
  • ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายของ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เช่นขึ้นต้นด้วย 02 100xxxx 02 101xxxx 02 102xxxx 02 103xxxx และ TUC สามารถตรวจสอบเลขหมายบริษัท 3BB, AWN และ TUC ได้ที่ http://www.tot.co.th/Numbering/
  • ไม่รวมถึงบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของ ทีโอทีและผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด
  • มูลค่าโทรศัพท์ฟรีต่อรอบบิลหากใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกยอดที่เหลือไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เลขหมายที่ใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบริการโทรศัพท์ประจำที่อื่นได้
  • ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคากรณีมีการคิดค่า Interconnection charge เกิดขึ้น
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ประสงค์จะรับสิทธิพิเศษการแถมค่าโทร ถือว่าผู้ใช้บริการเลือกยินยอมที่จะเสียสิทธิพิเศษการแถมค่าโทรดังกล่าว
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการแถมมูลค่าการใช้โทรศัพท์ประจำที่จะสิ้นสุดลงทันที
 9. กรณีเลือกใช้บริการแพ็คเกจ : 3G (ซิม TOT FTTx 3G)
  • 9.1 อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งาน TOT Mobile – internet ฟรีที่ได้รับ
   • ค่าโทรศัพท์ 1.65 สตางค์/วินาที (0.99 บาท/นาที)
   • ค่าใช้บริการ Internet 0.50 บาท/MB โครงข่าย TOT Mobile และโครงข่ายโรมมิ่ง
   • ค่าใช้บริการ SMS 1 บาท/ข้อความ
   • ค่าใช้บริการ MMS 4 บาท/ข้อความ (เฉพาะโครงข่าย TOT Mobile)
   • ค่าใช้บริการ faceTALK 2 บาท/นาที (เฉพาะโครงข่าย TOT Mobile)
   • หมายเหตุ : 
    1) ค่าโทรศัพท์จากโครงข่าย TOT Mobile และค่าโทรจากโครงข่ายโรมมิ่งคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที
    2) อัตราค่าบริการตามข้อ 9.1 สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
  • 9.2 ผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการ หรือปรับเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขาย Hi-speed internet อื่น จะถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน TOT Mobile – internet ฟรี (โบนัส) แต่ซิมการ์ดยังคงใช้งานบริการต่างๆ โดยคิดอัตราค่าบริการตามข้อ 9.1 ได้ต่อไป
  • 9.3 ผู้ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านบริการ 007 หรือ 008 ได้ โดยคิดอัตราค่าบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ ทีโอที อนึ่ง อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audiotex ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมใดๆที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
  • 9.4 ผู้ใช้บริการซิมแพ็กเกจอื่นทั้งระบบรายเดือน ระบบเติมเงินของ TOT Mobile ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ซิม TOT FTTx.3G ได้ ยกเว้นลูกค้าต้องเปิดใช้บริการ TOT FTTx และเลือกใช้รายการส่งเสริมกายขาย Net Revo Plus เท่านั้น ลูกค้ายังสามารถใช้เลขหมายเดิมได้ โดยติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
  • 9.5 ผู้ใช้บริการต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของ TOT Mobile – internet ทั้งนี้ ทีโอที ไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • 9.6 ผู้ใช้บริการซิม TOT FTTx.3G สามารถสมัครบริการเสริม (Topping) ที่ TOT Mobile มีให้บริการได้ทุกบริการ
  • 9.7 ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศทางราชการ
 10. การยกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องจากการให้บริการของ ทีโอที ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการเนื่องจากค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด
 11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 10 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ครบตามที่ได้รับยกเว้นตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน 1 จุด ให้ครบ 5,770 บาท ตามที่ได้รับการยกเว้นด้วยรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือที่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายอื่น
 12. กรณียกเลิกนำอุปกรณ์ที่รับสิทธิ์ใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอที กำหนด
 13. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอที มิได้แนะนำ มาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการได้หรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
  • แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายและ/หรือเงื่อนไขและระเบียบการให้บริการ ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ดูโปรโมชั่นอื่น

Net at Home_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

มาตรการเน็ตบ้านฟรี ช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19
Gigabolt_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt เน็ตแรง ราคาโดนใจ สบายกระเป๋า
008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่น "Special for TOT Customer"
thumbnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น "Infinite Plus+" เล่นเน็ตลื่น ทั้งวัน