mobile
มือถือ

"Big Mouth Topping" คุยได้ไม่มียั้ง
สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ระบบเติมเงิน 
โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "Big Mouth Topping" คุยได้ไม่มียั้ง
โปรโมชั่น Big Mouth Topping คุยได้ไม่มียั้ง สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ระบบเติมเงิน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่าน บริการด่วนพิเศษ กด USSD บริการผ่านเว็บไซต์ และบริการผ่าน Application TOT Mobile Easy Mobile
ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ระบบเติมเงิน สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  • บริการด่วนพิเศษ กด USSD ตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่ต้องการสมัคร 
  • บริการผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.totmobile.net
  • บริการผ่าน Application TOTmobile
 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ระบบเติมเงิน ชุด ซิม Variety Served, ซิม HI Speed Served,ซิมเพลิน เพลิน (Plean Plean), ซิมไลค์ (sim like), ซิมวันสุข (fly day sim), ซิม TOT3G On the Go, ซิมเพลย์(sim.play), ซิมลิปสติก (sim lipstic), ซิมเบอร์สวย (The Royal Exclusive) , ซิมสองหมื่นใจ, ซิม Partnership, ซิม 3G Family, ซิม Smile, ซิม Baby Smile, ซิม TOT FTTx 3G, ซิม TOT FTTx mobile และซิมระบบเติมเงินอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุด Big Mouth Topping  สามารถโทรจากโครงข่าย TOTmobile ไปยังปลายทางที่เป็นเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโครงข่ายอื่นได้ จำนวน 60 นาที ค่าบริการ 35 บาท, จำนวน 120 นาที ค่าบริการ 55 บาท และจำนวน 240 นาที ค่าบริการ 95 บาท (ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • เมื่อหน้าจอจับสัญญาณ TOTmobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) แต่ถ้าหน้าจอจับ สัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน) เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม TOTmobile ระบบเติมเงิน ชุด Big Mouth Topping แล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้
 • ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอต่อการสมัครในแต่ละครั้ง
 • กรณีผู้ใช้บริการไม่มีระยะเวลาสะสมคงเหลือ (ไม่มีวันคงเหลือ) หากสมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุด Big Mouth Topping จะไม่สามารถใช้งานการโทร 60 นาที, 120 นาที และ 240 นาที ได้ จนกว่าจะมีการเติมเงินหรือซื้อวันเพิ่ม
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุด Topping อยู่แล้ว สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย ชุด Big Mouth Topping เพิ่มได้
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOTmobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • TOTmobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือ ขัดกับประกาศของทางราชการ
 • TOTmobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม ชุด Big Mouth Topping โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งาน โดยกดรหัส *153*2# ✆
  หรือผ่านทาง www.totmobile.net และ Application TOTmobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOTmobile Contact Center 1777
ดูโปรโมชั่นอื่น

05-u-save-thumbnail-400x500px
U-SAVE

โปรโมชั่นรายเดือน U-SAVE คุ้มทั้งเน็ต ทั้งโทร เริ่มต้น 199 บาท
Special for TOT Customer_Promotion_Thumbnail_01
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "SMS Topping" เหมาจ่าย 90 บาท ส่งข้อความได้ 200 ครั้ง
Gigabolt Max_Thumbnail_01
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น Gigabolt MAX สตรีมมิ่งแรงเต็มแม็กซ์
TOT wireless net_Promotion_Thumbnail_01
TOT wireless net

สัมผัสประสบการณ์การใช้เน็ตไร้สายแบบไม่จำกัด กับบริการ TOT wireless net
Big_Match_Net_Thumbnail_01
Big Match net

โปรโมชั่นเติมเงิน Big Match net อยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเน็ตหมด