มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ


ทีโอที มุ่งมั่นในพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการเพื่อคุณ

Fiber
การขอใช้บริการ FTTx online
ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์

 

Phone
การขอติดตั้งโทรศัพท์
สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอติดตั้งโทรศัพท์ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า

 

ทีโอที ทุกแห่งทั่วประเทศ
Complant
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง