ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร


 


แบบฟอร์มต่างๆ
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Fiber 2U
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโทรศัพท์ /Broadband Internet / IP Phone
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Leased Line Internet
PDF File
คำขอ-สัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เติมเงิน)
PDF File
คำขอ-สัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รายเดือน)
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการโครงข่าย IN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Cloud WAN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Cloud PBX
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Digital Community
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ SIP TRUNK
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ iptv
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Knowledge Plus powered
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ CloudApps powered
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Mail Service
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ e-Conference
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ IDC
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ netlog
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Wi-Fi
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการสื่อสารข้อมูล
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Metro LAN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ สื่อสารผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ Broadband DSL-VPN
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ โครงการ ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน
PDF File
คำขอ/สัญญาบริการ แจ้งเหตุร้ายผ่านกล้อง CCTV (Miracle Eyes)
PDF File
แบบคำขอใช้บริการรับฝากและส่งข้อความ
PDF File
แบบขอเปลี่ยนคู่สัญญา
PDF File
แบบขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบริการ/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ NT
PDF File
แบบขอใช้โทรศัพท์ชั่วคราว
PDF File
คำขอวงเงินการใช้บริการ Postpaid Payment
PDF File
แบบขอใช้/ยกเลิก ใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ผ่านอีเมล์ และการขอเปลี่ยนแปลงอีเมล์
PDF File
แบบแจ้งความจำนงการชำระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก