follow-me-teaser-m
Follow Me

บริการเลขหมายเดียวที่จะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ

FOLLOW ME เป็นเลขหมายที่นำมาใช้แทนทุกๆ เลขหมายที่บอกให้ผู้อื่นโทรหาคุณ เช่น บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ เป็นต้น

บริการเลขหมายเดียวที่จะทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ FOLLOW ME

เป็นเลขหมายที่นำมาใช้แทนทุกๆ เลขหมายที่บอกให้ผู้อื่นโทรหาคุณ เช่น บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ เป็นต้น จากเดิมที่จะต้องลงทุกๆ เลขหมายบนนามบัตร เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นโทรติดต่อเราได้ทุกสถานที่ สำหรับบริการนี้เพียงแต่แจ้งเลขหมาย follow me เพียงเลขหมายเดียว คุณก็จะไม่พลาดการติดต่อรูปแบบบริการ 1700-XXXXXX (X เป็นเลขหมายที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนด)

อัตราค่าบริการ

โทรศัพท์ประจำที่ของทีโอทีที่ไม่ระงับการโทรทางไกลภายในประเทศ โทรศัพท์สาธารณะทุกประเภทของทีโอทีโทรเข้าเลขหมาย 1-700 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าแรกเข้า ค่าบริการเสริม (Feature) 20 บาท/บริการ/เดือน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ 30 บาท/ครั้ง/รายการ
ค่าบำรุงรักษาเลขหมาย FOLLOW ME 100 บาท/เลขหมาย/เดือน

วิธีใช้

ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดการโอนสายได้ด้วยตัวเอง จากเครื่องโทรศัพท์ทุกชนิด ของ ทีโอที
สามารถโอนไปเลขหมายได้ทุกชนิด ทุกระบบ
วิธีการเปลี่ยนการโอนสาย กด 1707 แล้วทำตามคำแนะนำจากระบบ*

การขอใช้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ทั่วประเทศ