tot-contact-center-detail_teaser_m
TOT Contact Center

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของระบบ Call Center เพื่อคุณ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา ออกแบบและติดตั้ง ระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center System) ที่ทำให้งานติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำระบบ Call Center ให้กับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ Call Center หรือ ที่เรียกกันว่า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูล ข่าวสาร โดยมีช่องทางการให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ E-Mail Fax และ Internet  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภท และใช้เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอีกด้วย
 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร  (Turn Key Solution) โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า (Customer Care) และการเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งปัญหา (Helpdesk Service) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานระบบที่ท่านได้ลงทุนไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งบริการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ
 
  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำและออกแบบเมนูการทำงานของระบบ
  2. บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องด้วยโปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Support)
  3. บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง ณ จุดติดตั้งและใช้งานระบบ (On Site Service)
  4. บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบหลังหมดการรับประกันรายปี (Maintenance Service)
  5. บริการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของระบบ (Call Flow & Menu Change)
  6. บริการผลิตเสียงบรรยายผสมเพลงแบคกราวด์ (Voice Record & Sound Mix)
  7. บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ (User / Admin Training)
 
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เรายังคงมุ่งเน้นและเดินหน้าในการพัฒนาความสามารถของระบบคอลเซ็นเตอร์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเปลงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการบุคลากรในทีม ให้สามารถบริหารจัดการโครงการและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแก่ ลูกค้า ตลอดจนการรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  • สอบถามข้อมูล โทร 1100 TOT contact center

 

บริการของเรา
tot-contact-center-01
"TOT Contact Center บริการด้วยใจ"
tot-contact-center-03
Total Solution : บริการจัดหาและวางระบบ Call Center
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการมี Call Center เป็นของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น
tot-contact-center-04
Turnkey Solution : บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
สำหรับธุรกิจที่ต้องการลดเงินทุนในการจัดตั้งระบบและลดความยุ่งยากในการบริหารงาน และต้องการพนักงานรับสายที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านงานบริการ Call Center ทั้งให้ข้อมูล รับคำติชม รับเรื่องร้องเรียน Tele-sale เป็นต้น
tot-contact-center-05
Hosted Solutions : บริการเช่าระบบ Call Center แบบรายเดือน
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการมีระบบ Call Center หรือระบบสายด่วน (Hotline) สำหรับให้บริการข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และทางแฟกซ์ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่, ระยะเวลาในการให้บริการ, งบประมาณ หรือบุคลากร
tot-contact-center-02
Cloud Call Center : ระบบ Call Center ผ่าน Internet
บริการระบบ Call Center ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รองรับธุรกิจทุกขนาด เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการมี Call Center เป็นของตนเอง ติดตั้งง่าย ลงทุนน้อย ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งระบบเอง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะไม่ว่าคุณจะมีกี่สาขา ลูกค้าสามารถติดต่อง่ายด้วยเบอร์เดียว