travel-teaser-m
Travel and Hospitality

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศ ประเทศไทยนั้น เป็นประเทศ ที่มีศิลป วัฒนธรรม ที่โดดเด่นเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะทะเลเขตร้อนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจึงโดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีการพัฒนาไปอีกขั้นตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย มีพฤติกรรมในการสืบค้นโรงแรมที่พักที่สนใจและจองที่พักล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบางครั้งก็เลือกจองที่พักผ่านตัวแทนที่มีราคาถูกกว่า นั่นทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ต้องมีการปรับตัวจากเดิมที่รอลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ เป็นการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าหาลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความสำคัญอย่างมากทั้งในการทำการตลาดเชิงรุก และการรองรับออเดอร์สั่งจองห้องพักจากลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ จึงออกแบบโซลูชั่นที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร พร้อมจะรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ในต้นทุนเบาๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถรับได้อย่างสบาย
solution-01
MPLS
เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขาเชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขาเชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) ได้
solution-07-1
Cloud Connect
Cloud Connect เป็นบริการ Cloud Solution ที่ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถทำงานต่างๆ ผ่าน Cloud Solution ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
solution-06-1
i-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอทีมีความโดดเด่นดังนี้ ๐ สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet ๐ รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless ๐ สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน ๐ สะดวกทุกที่ที่มี Internet
solution-03
TOT Mobile-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT Mobile ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเช่น Electronic Machine หรือ อุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ โดยการเชื่อมต่อผ่าน SIM โทรศัพท์เข้าสู่เครือข่าย TOT Mobile
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นนั้น เครือข่ายความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจประสบผลสำเร็จ
อ่านต่อ

ด้วยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแม่นยำ เครือข่ายที่มีความเสถียรไว้วางใจได้
อ่านต่อ

กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษานั้น ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อ่านต่อ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านต่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจขนส่ง และการกระจายสินค้า
อ่านต่อ

เข้าใจทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT