estate-teaser-m
Real Estate

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และไซต์งานก่อสร้างที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลในการรับส่งเอกสาร และอัพเดทรายละเอียดของงาน เช่นความคืบหน้าในการก่อสร้าง รายการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งการที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะอัพเดทข้อมูลกับไซต์งานได้อย่างเรียลไทม์นั้น จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยี Network Mobility ที่เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่ไซต์งานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ได้สร้างจุดขายเพื่อให้โครงการโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอื่น ซึ่งบริการอย่างหนึ่งที่หลายโครงการเลือกมาใช้เป็นจุดแข็งในการทำการตลาดก็คือ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ LAN และ Wi-Fi ซึ่งเครือข่ายที่เลือกใช้ จำเป็นจะต้องเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว รองรับผู้ใช้งานปริมาณมาก พร้อมๆ กันได้ ปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอโซลูชั่นที่น่าสนใจ ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโซลูชั่นของการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ และไซต์งาน และโซลูชั่นในการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างจุดแข็งที่แตกต่างระหว่างโครงการที่ลงทุนกับโครงการคู่แข่ง ซึ่ง ทีโอทีมีโซลูชั่นให้เลือกหลากหลายดังน
solution-03
TOT Mobile-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT Mobile ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเช่น Electronic Machine หรือ อุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ โดยการเชื่อมต่อผ่าน SIM โทรศัพท์เข้าสู่เครือข่าย TOT Mobile
solution-07-1
Cloud Connect
Cloud Connect เป็นบริการ Cloud Solution ที่ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถทำงานต่างๆ ผ่าน Cloud Solution ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
solution-01
MPLS
เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขาเชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขาเชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) ได้
solution-06-1
i-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอทีมีความโดดเด่นดังนี้ ๐ สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet ๐ รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless ๐ สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน ๐ สะดวกทุกที่ที่มี Internet
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจขนส่ง และการกระจายสินค้า
อ่านต่อ

เข้าใจทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT