Automotive-teaser-m
Manufacturing and Automotive

ธุรกิจยานยนต์
ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของภาคอุตสาหกรรม การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจทั้งข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลการตลาด และข้อมูลของคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญ และการจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เหนือกว่าคู่แข่ง และยังต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ ถ้าองค์กรมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสาขาภายในองค์กรเอง หรือการเชื่อมต่อไปยังลูกค้า เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ ปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาขององค์กร หรือการเชื่อมต่อจากสาขามายังสำนักงานหรือ รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังออฟฟิศของลูกค้านั้น ระบบการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งในด้านความรวดเร็ว ความเสถียร และความสามารถในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากนั้น ระบบ Virtual Private Network หริอ VPN เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา สำนักงานใหญ่ และลูกค้า VPN เป็นอีกบริการหนึ่งที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำเสนอให้กับผู้ประกอบการ ด้วยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแม่นยำ เครือข่ายที่มีความเสถียรไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมพื้นที่ใช้บริการทั่วประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขาได้อย่าครอบคลุม ไม่ว่าสามารถจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดก็ตาม บริการ VPN ของทีโอที เสนอภายใต้โซลูชั่นที่มีให้เลือกหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า
solution-05-1
Call Center
Call Center เป็น Solution ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เราพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Call Center ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมการบริหารจัดการ Call Center ทั้งก่อน และหลังการขาย บริการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับระบบ Call Center ในแต่ละระดับ จากทีมงานมืออาชีพ
solution-04-1
International Gateway
เป็นบริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน (Terrestrial) และเคเบิลใต้น้ำ (Submarine cable) ที่มีขนาดวงจรใหญ่เพียงพอในการรองรับการเติบโตของ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งใน เอเชีย อเมริกา และยุโรป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองมี Bandwidth ให้เลือกใช้บริการได้ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป ทั้งในรูปแบบของCommitted/Fixed Bandwidth และ Burstable Bandwidth
solution-06-1
i-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอทีมีความโดดเด่นดังนี้ ๐ สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet ๐ รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless ๐ สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน ๐ สะดวกทุกที่ที่มี Internet
solution-01
MPLS
เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขาเชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขาเชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) ได้
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


กระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษานั้น ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อ่านต่อ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านต่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจขนส่ง และการกระจายสินค้า
อ่านต่อ

เข้าใจทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT