Automotive-teaser-m
Manufacturing and Automotive

ธุรกิจยานยนต์
ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของภาคอุตสาหกรรม การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจทั้งข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลการตลาด และข้อมูลของคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญ และการจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เหนือกว่าคู่แข่ง และยังต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ ถ้าองค์กรมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสาขาภายในองค์กรเอง หรือการเชื่อมต่อไปยังลูกค้า เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ ปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาขององค์กร หรือการเชื่อมต่อจากสาขามายังสำนักงานหรือ รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังออฟฟิศของลูกค้านั้น ระบบการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งในด้านความรวดเร็ว ความเสถียร และความสามารถในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากนั้น ระบบ Virtual Private Network หริอ VPN เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา สำนักงานใหญ่ และลูกค้า VPN เป็นอีกบริการหนึ่งที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำเสนอให้กับผู้ประกอบการ ด้วยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแม่นยำ เครือข่ายที่มีความเสถียรไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมพื้นที่ใช้บริการทั่วประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขาได้อย่าครอบคลุม ไม่ว่าสามารถจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใดก็ตาม บริการ VPN ของทีโอที เสนอภายใต้โซลูชั่นที่มีให้เลือกหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า
solution-05-1
Call Center
Call Center เป็น Solution ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เราพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Call Center ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมการบริหารจัดการ Call Center ทั้งก่อน และหลังการขาย บริการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับระบบ Call Center ในแต่ละระดับ จากทีมงานมืออาชีพ
solution-04-1
International Gateway
เป็นบริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน (Terrestrial) และเคเบิลใต้น้ำ (Submarine cable) ที่มีขนาดวงจรใหญ่เพียงพอในการรองรับการเติบโตของ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งใน เอเชีย อเมริกา และยุโรป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองมี Bandwidth ให้เลือกใช้บริการได้ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป ทั้งในรูปแบบของCommitted/Fixed Bandwidth และ Burstable Bandwidth
solution-06-1
i-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอทีมีความโดดเด่นดังนี้ ๐ สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet ๐ รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless ๐ สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน ๐ สะดวกทุกที่ที่มี Internet
solution-01
MPLS
เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขาเชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขาเชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) ได้

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT