healthcare-teaser-m
Healthcare

ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
เป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานมากที่สุด ทุกวันนี้บริการทางการแพทย์เป็นบริการที่ต้องการเครือข่ายการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบริการหนึ่ง เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูประวัติการรักษาของผู้ป่วย เรียกดูฟิล์มเอ็กเรย์ดิจิตอล หรือผลตรวจเลือดจากแผนกข้างเคียง หรืออาจจะเรียกดูประวัติการรักษาย้อนหลังจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ยังประสบกับอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่มีฐานข้อมูลผู้ป่วยนับแสนนับล้านราย แต่ละรายนอกจากจะต้องเก็บประวัติการรักษาแล้ว ยังต้องมีข้อมูลดิจิตอลรูปแบบอื่นอีก เช่น ฟิล์มเอ็กเรย์ ผลการตรวจเลือด และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะต้องเก็บรักษาอย่างดีแล้ว ยังต้องสามารถเรียกใช้งานผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และต้องสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น อาทิ บริษัทประกันชีวิต และสำนักงานประกันสังคม อีกด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าใจทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ จึงนำเสนอ โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพได้อย่างครบถ้วน ทั้งโซลูชั่นในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยเครือข่ายความเร็วสูง กับหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชนอื่นๆ
solution-01
MPLS
เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขาเชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขาเชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) ได้
solution-03
TOT Mobile-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) โดยใช้โครงข่ายของ TOT Mobile ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่าย TOT MPLS ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเช่น Electronic Machine หรือ อุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ โดยการเชื่อมต่อผ่าน SIM โทรศัพท์เข้าสู่เครือข่าย TOT Mobile
solution-06-1
i-VPN
เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual Private Network) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VPN over Internet ด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบ IPSec ที่ช่วยให้เครือข่ายความปลอดภัย โดย i-VPN Solution ของทีโอทีมีความโดดเด่นดังนี้ ๐ สนับสนุนการใช้งาน Anywhere Anytime to Access VPN and Intranet ๐ รองรับการใช้งาน VPN ทั้งในรูปแบบ Wireline และ Wireless ๐ สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย VPN (MPLS-VPN) ที่แต่ละองค์กรขอใช้งาน ๐ สะดวกทุกที่ที่มี Internet
solution-02
SIP Trunk
เป็นการเชื่อมอุปกรณ์ตู้สาขาแบบ IP PABX, SIP Server, Call Manager เข้ากับชุมสาย SoftSwitch โดยใช้ SIP Protocol ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนโครงข่าย IP และให้บริการลักษณะเดียวกับบริการ ISDN-PRI
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


Coverage Area ที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในสื่อ Wire line and Wireless
อ่านต่อ

TOT Business Solution Expert

เราพร้อมให้คำปรึกษา เพราะความสำเร็จ ของคุณคือความภูมิใจของเรา

ขอคำปรึกษา TOT