อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

oversea_180814_0004
TOT Oversea Bandwidth

 
เป็นบริการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย รวมถึงติดต่อสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกา และทวีปอื่นๆผ่านเคเบิลใต้น้ำ SJC (Southeast Asia – Japan Cable) เหมาะสำหรับคู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศขนาดใหญ่โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่ายด้วยตนเอง สามารถเลือกใช้วงจรได้ที่ความเร็ว 10 Gbps เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสิงคโปร์ - ฮ่องกง, ฮ่องกง – ญี่ปุ่น หรือ สิงคโปร์ – ญี่ปุ่นทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรับ – ส่งข้อมูลปริมาณมากได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ทีโอที สามารถให้บริการได้ 2 รูปแบบตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้

1. การเช่าวงจรระยะสั้น : มีระยะเวลาในการเช่า 1 – 3 ปี โดยชำระเงินเป็นค่าเช่ารายปี
2. การเช่าวงจรระยะยาว (IRU) : มีระยะเวลาในการเช่า 10 - 15 ปี โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินครั้งแรกเป็นค่าเช่าวงจรระยะยาว และชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (O&M) เป็นรายปี

ลักษณะเด่นของบริการ

บริการ Oversea Bandwidth เป็นวงจรเช่าระหว่างประเทศผ่านเคเบิลใต้น้ำ Southeast Asia Japan Cable (SJC) ที่มีความยาวถึง 8,300 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น เป็นเคเบิ้ลใต้น้ำที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดระบบหนึ่งของโลก โดยถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับความกว้างของสัญญาณได้ถึง 28 Tbps และสามารถเพิ่มความจุได้มากกว่านี้เมื่อมีการอัพเกรดเทคโนโลยี ดังนั้น บริการเชื่อมต่อวงจรผ่านเคเบิ้ลใต้น้ำ SJC จึงมีประสิทธิภาพสูง จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และสร้างความคุ้มค่าให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างสูงสุด

 

การรับประกันคุณภาพ 

ทีโอที กำหนดให้มีการรับประกันคุณภาพบริการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

  • Service Availability ไม่ต่ำกว่า 99.0 %
  • การส่งมอบบริการ (Service Provisioning) 4 - 10 สัปดาห์

การบริหารจัดการโครงข่าย
มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center) ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงข่ายและวงจรที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสียให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
โทรศัพท์:   1100 
อีเมล์ :       interdata@tot.co.th