อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

nix_180814_0004
TOT NIX

บริการ Internet Gateway โดยบริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยตรง สู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และ Internet Data Center (IDC) ภายในประเทศ

เกี่ยวกับสินค้าและบริกา
TOT NIX เป็นบริการ Internet Gateway โดยบริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยตรง สู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และ Internet Data Center (IDC) ภายในประเทศ เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและองค์กรต่างๆที่มีเครือข่ายเป็นของตนเอง ลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้ตามความต้องการใช้งาน ที่ขนาด 1GB  ,10GB  และ 100 GB

คุณสมบัติของโครงข่าย
โครงข่ายที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทีมงานดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชม. มีให้บริการ 2 Node คือชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม (KKM) และ ที่สำนักงานใหญ่บริษัททีโอที (TOTH) ถ.แจ้งวัฒนะ สามารถใช้เป็นโครงข่ายสำรองเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาโครงข่ายหลักขัดข้องอีกด้วย

รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ DWDM และ Ethernet ได้ทั้งแบบ Electrical และ Optical โดยลูกค้าสามารถเชื่อมต่อวงจรมายังจุดเชื่อมต่อของ ทีโอที ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในประเทศ

การบริหารจัดการโครงข่าย
มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center) ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงข่าย รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสียให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

ลูกค้าที่เชื่อมต่อกับบริการ TOT-IIG สามารถเรียกดู และตรวจสอบปริมาณของแทรฟฟิกได้แบบ real time ผ่านทางเว็บไซต์ http://mrtg1.totiig.net โดยจะได้รับUsername และ password  เมื่อเริ่มเปิดใช้งานแล้ว (RFS)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนขายผู้ประกอบการทั่วไป
0 2575 8670 , 0 2575 9960

สอบถามรายละเอียดด้านเทคนิค
ส่วนอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02 5748103 (บริการ 24 ชั่วโมง) , 02 575 5872