อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

cloud_180810_0002
TOT cloud

การให้บริการเพื่อตอบสนองธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ มีความต้องการเทคโนโลยี และระบบ Hardware ที่ทันสมัย


Solution การให้บริการเพื่อตอบสนองธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ มีความต้องการเทคโนโลยี และระบบ Hardware ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับการประมวลผลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ในการแข่งขัน ทางธุรกิจ รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน TOT เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล Internet Data Center (IDC) รับฝากอุปกรณ์ทางด้าน ICT เครื่อง Server และข้อมูล (Content) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูลเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบศูนย์ IDC การเลือกใช้ระบบ Facilities ระดับมาตรฐานสากล การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบ Dual System สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก Generators ผ่าน UPS ทั้ง 2 ระบบในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพในการใช้งานสูงสุดของลูกค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบ Network ที่รองรับการทำ Virtualization เพื่อให้บริการแบบ Cloud Computing เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกที่ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยช่องสัญญาณ Bandwidth ขนาดใหญ่ตอบสนองทุก Application และการใช้งานจากทั่วโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์และระบบ Monitoring System ที่ทันสมัย ตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการ IDC ทั่วประเทศคือ
1. สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 2 Sites
2. ชุมสายกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 1 Site
3. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 1 Site
4. หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 Site


TOT cloud ให้บริการ Cloud Computing แบบครบวงจรทุกระดับการใช้งาน ทั้งในระดับ Infrastructure, Platform และ Software โดยแบ่งสามารถบริการต่างๆ ออกได้ ดังนี้
1. Infrastructure as a Service (IaaS) ได้แก่ บริการ Co-location รับฝากเครื่อง Server เพื่อให้บริการต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต
2. Platform as a Service (PaaS) ได้แก่ บริการ Virtual Private Server (VPS) หรือ Server เสมือนส่วนบุคคล และ Cloud Storage เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลฝากไฟล์ผ่านระบบ Cloud
3. Software as a Service (SaaS) ได้แก่ บริการ CloudApps powered by TOT ซึ่งเป็น Software Package ให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามต้องการ ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ให้บริการ คือ ระบบบริหารบัญชี (Accounting) ระบบจัดการงานขายหน้าร้าน (Point of Sale) ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Internet Security) ระบบประชุมออนไลน์ (Cloud Conference) และ ระบบบริการจัดการโรงแรม (Property Management System)

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 1100  TOT Contact Center
www.totcloud.com