อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

l3vpn_180814_0004
L3VPN

เป็นบริการแบบ Fully mesh service เหมาะกับลูกค้าที่ เป็น Network ขนาดใหญ่ มีหลายสาขา

เป็นบริการแบบ Fully mesh service เหมาะกับลูกค้าที่ เป็น Network ขนาดใหญ่ มีหลายสาขา แต่ละสาขา ใช้ Routing ต่างกัน มี IP Address เป็นของตัวเอง  หรือต้องการให้แต่ละสาขาติดต่อกันได้อย่างอิสระ ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการแลก Routing กับ TOT

มีข้อดีคือ สาขาแต่ละสาขาสามารถ Routing ถึงกันได้โดยตรง รองรับความหลากหลายของ Routing ลูกค้า

logical