NT

NT เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code
NT เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา

(8 ก.ค.64) ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  พร้อมด้วย นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา เข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียในการสร้าง นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

         ทั้งนี้ NT ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทีมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการ Smart Kids Codeหลักสูตร  “การสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์ Hockey 2”  ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน NT หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกความต้องการด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่สำคัญมากขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิต 

                                                                    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NT

NT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม” แก่หมู่บ้านวารา วิลเลจ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

เอ็นที งดให้บริการศูนย์บริการลูกค้าพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
อ่านต่อ
ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
ไฟไหม้

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอแสดงความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
อ่านต่อ
ถวายพระพร

ผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
อ่านต่อ