5G

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa
NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

           วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร (คนที่ 1) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีนายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้า 4 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) พร้อมผู้บริหารร่วมงาน ทั้งนี้  เอ็นที ร่วมออกงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต "PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC x SMART CITY" โดยเอ็นที ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ EEC ให้เป็นจังหวัดนำร่องมีเป้าหมายพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้พัฒนาและเตรียมพร้อมในทุกๆด้านมาเป็นระยะ ซึ่งเอ็นทีพร้อมสนับสนุนการนำดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G มาขับเคลื่อนการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง เน้นการออกแบบที่ดี พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TOT Mobile

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ nt เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ได้แก่ บุคคลทั่วไป
อ่านต่อ
NT

NT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม” แก่หมู่บ้านวารา วิลเลจ จ.ขอนแก่น
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

เอ็นที งดให้บริการศูนย์บริการลูกค้าพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
อ่านต่อ
ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านต่อ
พะเยา

NT เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา
อ่านต่อ