NT

เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture"
เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

24 มี.ค.64 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 2 (น.2) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที  นายพิษณุ เดชใด ผอ.รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง โดย เอ็นที ท.ศ.ป.และบริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาบริหารจัดการระบบเพาะปลูกด้วยอุปกรณ์ Sensor เชื่อมต่อสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ดิน ความเป็นกรดด่างและความชื้นในพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล พร้อมนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และยังสามารถบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนผ่าน Application กำหนด Schedule time เช่น ตั้งเวลาเปิดปิดเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับสินค้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT สนับสนุน บขส. นำเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารการให้บริการรถโดยสาร เพิ่มความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล IDC & Cloud Serviceจากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EPI
อ่านต่อ