5G

NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory
NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory รวมถึงการจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ EEC

วันที่กุมภาพันธ์2564 ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ GCL โดยมี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5 G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Factory รวมถึงการจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ EEC โดยการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

         นายสมศักดิ์ มหาวิริโยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฎิบัติการลูกค้าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีทรัพยากรโครงข่ายที่เพียบพร้อมครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด มีคลื่นความถี่โทรศัพท์ ครบทุกระยะ และคุณภาพการใช้งานที่ดีที่สุด ทำให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ ทั้งลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกพื้นที่ มีเสาโทรคมนาคม เคเบิลใต้น้ำ คลื่นความถี่ ท่อร้อยสายใต้ดิน, Fiber Optic, Data center และระบบโทรศัพท์ โดยพร้อมที่จะนำศักยภาพบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด โดยความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบสร้างโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญของโลกปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีIOT( Internet of Things) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5 G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Factory โดยการร่วมกับ GCL นำเทคโนโลยี 5G ไปใช้งานสนับสนุนออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ ของถุงบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพความเร็วสูง และระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยรถโฟลค์ลิฟท์ไร้คนขับ เป็นต้น

         นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า GCL มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ของ กลุ่ม ปตท. โดยผลิตภัณฑ์/บริการหลักของ GCLคือ Logistics Solution ซึ่งให้บริการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ GCLมีความยินดีในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ NT ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี5G Smart Factory ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการนำ Digital technology และRobotic มาสร้างนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT สนับสนุน บขส. นำเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารการให้บริการรถโดยสาร เพิ่มความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล IDC & Cloud Serviceจากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EPI
อ่านต่อ