ข่าวทั่วไป

รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานสากล
วันที่ 28 ก.ย.63 ทีโอที สนญ.นายทินกร นาทองลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักโครงข่ายบรอดแบนด์และโทรศัพท์ประจำที่ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และมาตรฐานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018 สำหรับบริการ TOT Data Services บนโครงข่าย TOT MPLS จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd.ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ การได้ใบรับรองฯนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ทีโอที ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานสากล
ISO New-01
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสมัพันธ์

ทีโอที เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จับมือ กฟภ. ยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ช่วยลดการใช้กระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวก และสอดรับไลฟ์สไตล์ ของลูกค้าในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที ส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ทีโอที จับมือ มิว สเปซ ลุยเทคโนโลยีอวกาศ มองดาวเทียมวงโคจรต่ำ ตอบโจทย์ดิจิทัลในอนาคต
อ่านต่อ