ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง
รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง

24 สิงหาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการของดีอีเอส โดยติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐพื้นที่บ้านเกษตรศิริ ม.5 ต.สำนักทอง  อ.เมือง  จ.ระยอง มีนายมรกต เธียรมนตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจใช้ตรวจสอบราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของหมู่บ้าน ใช้ขายสินค้าท้องถิ่นบนออนไลน์ ด้านการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากโลกออนไลน์ของนักเรียนและด้านสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้อาศัยในชุมชน เพื่อประโยชน์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย รมว.ดีอีเอสได้ร่วมหารือกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านถึงแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจพร้อมคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป โอกาสนี้คณะ รมว.ดีอีเอส ได้ไปตรวจราชการที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ