shp-03
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิดให้บริการผ่านช่องทาง Shopee
ทีโอที เปิดให้บริการขายสินค้า/บริการ ผ่านช่องทาง Shopee บนหน้าร้าน "TOT Official" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทีโอที ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Shopee) ในการเปิดร้านบน Shopee โดยใช้ชื่อว่า "TOT Official" เปิดให้บริการขายสินค้า/บริการ TOT Wireless net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


shopeeTOT0-02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ