ข่าวทั่วไป

ทีโอที ให้การต้อนรับ คณะกองสวัสดิการฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
ทีโอที ให้การต้อนรับ คณะกองสวัสดิการฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศูนย์อาหาร ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายพีระ มาประเสริฐ ผู้จัดการส่วนบริการอาคารและสถานที่ ให้การต้อนรับ นางลักขณาภรณ์ ปานเนียม หัวหน้าแผนกสวัสดิการ กองสวัสดิการฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)และคณะในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศูนย์อาหาร ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเปิดศูนย์อาหารใหม่ของ กทพ. ต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ