ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สู่ชุมชน
ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club
ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club  ตามนโยบาย CSR ของ ทีโอที 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
- ทีโอที นครราชสีมา โดยคุณธนิดา มิ่งเมือง มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือและสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับประธานชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ชุมชนในโครงการ TOT Young Club และ อสม.ชุมชน คุณสุพรรณา พัสกรภักดี เพื่อส่งต่อให้กับชาวชุมชนด่านเกวียน ในการป้องกันชุมชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ TOT We care
- ทีโอที อุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "TOT We Care" มอบเจลล้างมืออนามัยและสเปรย์ล้างมืออนามัยให้กับชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ใน โครงการ TOT Young Club เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดย มี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในชุมชนต่อไป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

- ทีโอที พัทยา โดยตัวแทนคณะทำงานโคงการ TOT Young Club ชุมชนเกาะสีชัง   เป็นผู้แทน ทีโอที ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์อนามัยให้กับโรงเรียนเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และผู้แทนชุมชนเกาะสีชัง
- นายศุภวัณณ์ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์จังหวัดลำปาง พร้อมทีมงาน ทีโอที ลำปาง ส่งมอบเจลล้างมือและสเปย์ล้างมืออนามัยให้กับชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จำนวน 100 ขวด เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีนางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะอาจารย์ ของโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
- นายสมเกียรติ สุภาชัย โทรศัพท์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน  ส่งมอบเจล/สเปร์ แอลกอฮอล์ โครงการ TOT We Care ให้กับ นายกฯ อบต.บ้านโพ เป็นตัวแทนรับมอบส่งต่อให้ ชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายบุญธรรม วีระธร และพนักงาน ชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี เป็นผูัแทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้เทศบาลตำบลเขาพระงาม ดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-  ทีโอที จังหวัดชัยนาท มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We care โดยมี ผอ.โรงเรียนเนินขาม และหัวหน้ากลุ่มทอผ้าลาวเวียง เป็นผู้แทนรับมอบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 
-  ทีโอที จังหวัดขอนแก่น โดยนายเศกสิทธิ์ ธรรมเกสร โทรศัพท์จังหวัดขอนแก่น นางเพ็ชรี เอี๊ยวชัยพร ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดขอนแก่น ส่งมอบเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านสำราญ โดยมีนายสถิต มูลป้อม รองปลัดเทศบาลตำบลสำราญ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลตนเองป้องกันวิกฤต COVID-19 ให้กับชุมชน ตามโครงการ TOT We Care

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
-  
ชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We Care
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT We Care รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนในโครงการ TOT Young Club
อ่านต่อ