ข่าว CSR

ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club
ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club  ตามนโยบาย CSR ของ ทีโอที 

        - น.ส.สุภาพร รัศมีสุนทรางกูร พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We Care ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านฝ่ายท่า และบ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        - นางนวลพรรณ  มั่งคั่ง   ผู้จัดการศูนย์การขายฯ และพนักงาน เป็นผู้แทนส่งมอบเจลและสเปรย์อนามัย ให้กับโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยา โดยมีคณะครู รับมอบ ในโครงการTOT Young Club ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก-หนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี

        - นางธัญพร สุภิมารส พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนส่งมอบเจลล้างมืออนามัยและสเปรย์ล้างมืออนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We Care ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนตรำดม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาจารย์ ประณต ชุบสุวรรณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา เป็นผู้รับมอบ

- ทีโอที จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We Care ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี

        - ทีโอที จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายปรีดา โยวะผุย ผู้จัดการส่วน เป็นผู้แทน ทีโอที มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

        - ทีโอที จังหวัดยโสธร มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ TOT We care

        - นายเฉลิมชัย จงจำรัสพันธ์ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี ส่งมอบเจลล้างมืออนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับตัวแทนสภาเด็กจังหวัดราชบุรี สมาชิก TOT Young Club ชุมชนบ้านรางไม้แดง-สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในรายการวิทยุ จุดประกายวัยทีน และกิจกรรมรณรงค์การดูแลตนเอง ป้องกันวิกฤติ COVID ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที TOT CSR

        - ทีโอที กระบี่ มอบสเปรย์, เจลแอลกอฮอร์ ในโครงการ TOT WE CARE ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก และ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

TOT We Care รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุมชนในโครงการ TOT Young Club
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนบ้านชุมโค จังหวัดชุมพร
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้กับ อบต.บ้านกะไหล และโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
อ่านต่อ