ข่าว CSR

ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ให้ชุมชน TOT Young Club จ.นครนายก
ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนหินตั้ง-บ้านดง และชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก

         วันที่ 8 พค. 63 ทีโอที นครนายก จัดโครงการ “TOT We Care”  เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายสุรพล อดุลยวัฒน์ โทรศัพท์จังหวัดนครนายก นำเจลแอลกอฮอล์  และสเปรย์ล้างมืออนามัย มอบให้กับผู้นำชุมชน ในโครงการ TOT Young Club ชุมชนหินตั้ง-บ้านดง และชุมชนบ้านเกาะหวาย จังหวัดนครนายก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั่วไป

ทีโอที จังหวัดลำปาง พร้อมให้บริการ โดยทีมเจ้าหน้าที่ช่างจะสวม Face Shield ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนบ้านช่องแสมสาร
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ
อ่านต่อ