ข่าว CSR

ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนบ้านช่องแสมสาร
ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนบ้านช่องแสมสาร

          วันที่ 7 พ.ค 2563 ที่ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ทีมงาน TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร และน้อง ๆ ตัวแทนสมาชิก TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ร่วมรณรงค์ต้านภัยไวรัสโควิด 19 มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย โครงการ "TOT We Care" ห่วงใยชุมชน โดยมีนายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายก อบต.ชุมชนบ้านช่องแสมสาร และนายสาคร โพธิ์คำ ปลัด อบต.แสมสาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "TOT We Care" มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัย ชุมชนคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ
อ่านต่อ