ข่าว CSR

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work ให้ รพ.ลำพูน
ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work ให้โรงพยาบาลลำพูน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

SIM_Lumpoo00
        วันที่ 30 เมษายน 2563  ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ  และนางกุลธิดา นาถะพินธุ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 เป็นผู้แทน ทีโอที  มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่  นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน พร้อมด้วย  นพ.สุรชัย จิรประภากร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำพูน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการติดต่อสื่อสารนัดหมาย เพื่อลดการเดินทางและความแออัดของโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรวมถึง ทีโอที ได้ส่งมอบตู้คัดกรอง Covid-19 test station  จำนวน 1 ตู้ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการเก็บสารคัดหลั่งคัดกรองเชื่อไวรัสโควิด-19  โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง แพทย์และเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลลำพูน บมจ.ทีโอที และบจก.ไอริส เฮลท์แอนด์แคร์  ในการเขียนแบบและประกอบชิ้นส่วน  พร้อมกันนี้ ได้มอบ Face Shield ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานภาคขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวcsr

ทีโอที นครปฐมมอบซิม TOT Mobile ให้ศูนย์ปฎิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ให้ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอทีภาคเหนือมอบซิม TOT Mobile ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้สื่อสารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
อ่านต่อ