ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

Wecare01
ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับคณะทำงานโครงการ TOT Young Club เพื่อส่งต่อความห่วงใย จาก ทีโอที ไปยังชุมชนในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ


- 29 เม.ย.63 คณะทำงานโครงการ TOT Young Club ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์ที่ 3.3 เป็นผู้แทน ทีโอที มอบแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัยให้กับโรงเรียนชุมชนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณาจารย์ รับมอบ ซึ่งได้ขอบคุณ ทีโอที โดยจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

- 29 เม.ย.63 คณะทำงานโครงการ TOT Young Club ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลาเป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปย์ล้างมืออนามัยให้กับชุมชนในโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด และกลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ โดยมี นางดำ คล้ายสีนวล ผู้นำกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดและทีมงานรับมอบ

- 30 เม.ย.63 นางวไลภรณ์ จิตร์งาม ผู้จัดการส่วนอำนวยการฝ่ายนครหลวงที่2.2พร้อมคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านบางเพรียง ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เป็นผู้แทน ทีโอที มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ ฯ โดยมีนายเด่น ทิมกลั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 อ.บางบ่อ และนายนิวัตรชัย วรรณชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาวาส รับมอบ ณ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต จ.สมุทรปราการ

- 30 เม.ย. 63 คณะทำงานโครงการ TOT Young Club จ. ตรัง เป็นผู้แทนทีโอที มอบแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนนาโยงเหนือ จ.ตรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั่วไป

ทีโอทีภาคเหนือมอบซิม TOT Mobile ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้สื่อสารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ให้ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
อ่านต่อ