ข่าวทั่วไป

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล
ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          วันที่ 10 เมษายน. 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นำผู้บริหาร ทีโอที ร่วมมอบซิม TOT Mobile ชุด TOT SIM for Work พร้อมบริการรับส่งข้อความหรือ SMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขสำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร การนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOT Mobile  ที่สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วยจำนวนมากในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็ว  ลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงความแออัดของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การติดต่องานกับ บมจ.ทีโอทีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที สนับสนุนน้ำดื่ม และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ จุดคัดกรอง Covid-19 ถนนเพชรเกษมขาเข้า
อ่านต่อ