ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ร่วมมือการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี 5G
ทีโอที ร่วมมือการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี 5G กับ บมจ.บีซีพีจี

4 มี.ค.63 ทีโอที สนญ. นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี 5G ระหว่าง ทีโอที กับ บมจ.บีซีพีจี มีนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตออฟติงส์(IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ อาทิ Blockchain AI บนเครือข่าย 5G ของ ทีโอที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT สนับสนุน บขส. นำเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารการให้บริการรถโดยสาร เพิ่มความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล IDC & Cloud Serviceจากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EPI
อ่านต่อ