ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง กับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
      เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เกี่ยวกับ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

0001
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ได้ให้บริการระบบสื่อสาร CCTV และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รพ. สนามธรรมศาสตร์
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ทีโอที แจ้งหยุดการให้บริการชั่วคราว 12 สาขา ในห้างสรรพสินค้า กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เพิ่มมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในส่วนของพื้นที่ปฎิบัติงานของพนักงาน ทีโอที และจุดที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้บริการ (Touch Point)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที ร่วมกิจกรรม “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมมือการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี 5G กับ บมจ.บีซีพีจี
อ่านต่อ