ข่าวcsr

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0ต้นกล้าประชารัฐ” ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ชุมชนนครศรีลำดวน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0ต้นกล้าประชารัฐ” ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ชุมชนนครศรีลำดวนจ.ศรีสะเกษ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพีรวัส     รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 นายวัยวุฒิ วรชิน โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ ผ่องใส หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2562 ชุมชนนครศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล” ที่โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร กล่าวว่า TOT Young Club ชุมชนนครศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) ที่ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ชุมชนมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน มีทักษะในการประกอบอาชีพ การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ e-commerce การรู้จักนำ Digital มาใช้ในการทำสื่อและเนื้อหา (Content) เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน สินค้าชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน เป็นการปูพื้นฐานให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้สามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล กล่าวว่า ความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเพิ่มรายได้ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างนวัตกรรมด้านความคิดให้กับเยาวชน ให้เกิดเป็นแนวคิดผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ตลอดจนให้ความรู้ถึงภัยทางโซเชียล อันสามารถป้องกันการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐที่กำหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 นับว่าเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ปักหมุดเพิ่มผืนป่า @อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บอร์ด ทีโอที นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “ทีโอที รักษ์สิ่งแวดล้อม”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที-แคท-ไปรษณีย์ไทย ร่วมปล่อยขบวนรถถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อนซินลากู เขตพื้นที่ จ.เลย
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมเลย สั่งการ ทีโอที เฝ้าระวังระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่อุทกภัย โดยเฉพาะ จังหวัดเลย พร้อมเร่งส่งความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยด่วน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ